Rada Gminy w Doruchowie opiniuje pozytywnie konieczność dofinasowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2004 robót drogowych na drodze gminnej Torzeniec(Stary Pan), działka nr ewidencyjny 454 połozona w obrębie geodezyjnym Torzeniec na odc inku o długości 735m.Konieczność budowy drogi jest w pełni uzasadniona z punktu widzenia prowadzonej w tym rejonie gospodarki rolnej.