Rada Gminy w Doruchowie opiniuje pozytywnie konieczność dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2004 robót drogowych na drodze gminnej Tokarzew-Rudniczysko działaka nr ewidencyjny 357 położona w obrębie geodeyjnym Tokarzew oraz działka Nr ewidencyjny 818/1 połozona w obrębie geodezyjnym Torzeniec na odcinku o długości 1620m. Konieczność budowy drogi jest w pełni uzasadniona z punktu widzenia prowadzonej w tym rejonie gospodarki rolnej.