1. Ogłasza się dalsze oczekiwania na petycje w temacie zaprzestania szczepień na COVID-19 do dnia 12 marca 2021 r.

W dniu 18 stycznia 21r. do tut. urzędu wpłyneła petycja dotycząca szczepień na COVID-19, w zwiąkku z tym, że już w podobnej tematyce zostały rozpatrzone petycje, które wpłyneły do urzędu w ubiegłym roku, podjęto decyzję o oczekiwaniu na dalsze petycje.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach Wójt Gminy Doruchów ogłasza dalsze oczekwanie na petycje do dnia 12 marca 2021 r.