Zarządzenie w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR