Gmina Doruchów
ul. Kępińska 13
63-505 Doruchów
NIP:  514-025-54-35
REGON: 250855009


 

Informujemy, że konto bankowe Urzędu Gminy w Doruchowie
na które wpływają dochody z różnych tytułów,
m.in. podatków lokalnych i opłat, w tym również opłaty skarbowej i innych wpływów jest następujące:

Spółdzielczy Bank Ludow y w Kępnie

Oddział w Doruchowie

65 8413 0000 0906 6483 2000 0003