Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Wydział Referat

Nr telefonu (wew.)

 

Kadra kierownicza Urzędu Gminy: Centrala – tel. (62) 736-32-21

 

Urszula

Kowalińska

Wójt Gminy

17

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-27

Sławomir

Jędrzejewski

Sekretarz Gminy

15

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-26

Magdalena Wolińska

Zastępca Skarbnika Gminy

12

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-23

 

Pracownicy Urzędu Gminy: Centrala – tel. (62) 736-32-21

 

Grzegorz

Wyrwas

Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i budownictwa

10

Referat rolnictwa, gospodarki komunalnej

i budownictwa

(62) 736-32-32

Krystian Mazur

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

9

j. w.

(62) 736-32-44

Katarzyna

Lis

Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki wodno - ściekowej i ochrony przyrody

9

j. w.

(62) 736-32-33

Honorata

Pacholik

Podinspektor ds.  rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i spraw lokalnych

9

j. w.

(62) 736-32-42

Agnieszka Kotowska

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy i gospodarki mieszkaniowej

7

j. w.

(62) 736-32-44

Ewa

Domin

podinspektor ds. USC i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy

18

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-28

Alicja Stefanowska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i  obsługi kasowej

22

Referat księgowości

(62) 736-32-29

Lidia

Gajda

Podinspektor
ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

22

j. w.

(62) 736-32-29

Elżbieta

Niełacna

Inspektor
ds. finansowych

13

j. w.

(62) 736-32-24

Wiesława

Kamola

Inspektor
ds. księgowości budżetów

13

j. w.

(62) 736-32-24

Magdalena

Wróbel

Inspektor ds.oświaty i ksioegowosci GOPSu

11

j.w.

(62) 736-32-22

Paulina Kleszcz

Podinspektor ds. finansowych i płac oswiaty

11

j.w.

(62) 736-32-22

Danuta

Świtoń

Inspektor ds. księgowości placówek oświatowo - kulturalnych

11

j.w.

(62) 736-32-22

 

 

Ewelina

Cierniak

Podinspektor ds. obsługi rady gminy

14

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-25

Lucjana

Wronka

Podinspektor
ds. kadr
i działalności gospodarczej

16

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-21

Angelika

Ciochoń

Podinspektor ds. organizacyjnych

10A

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-31

Zbigniew

Malinowski

Ewidencja Ludności 

2

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-38

Marcin

Małecki

Radca prawny

7

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-34