Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Wydział Referat

Nr telefonu (wew.)

 

Kadra kierownicza Urzędu Gminy: Centrala – tel. (62) 736-32-21

 

Urszula

Kowalińska

Wójt Gminy

17

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-27

Sławomir

Jędrzejewski

Sekretarz Gminy

15

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-26

Beata Kasiura- Wyrwas

 

Magdalena Wolińska

Skarbnik Gminy

 

Zastępca Skarbnika Gminy

12

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-23

Grzegorz

Wyrwas

Kierownik referatu rolnictwa, gospodarki komunalnej i budownictwa

10

Referat rolnictwa, gospodarki komunalnej

i budownictwa

(62) 736-32-32

 

Pracownicy Urzędu Gminy: Centrala – tel. (62) 736-32-21

 

Krystian Mazur

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

9

Referat rolnictwa, gospodarki komunalnej

i budownictwa

(62) 736-32-44

Katarzyna

Lis

Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki wodno - ściekowej i ochrony przyrody

9

Referat rolnictwa, gospodarki komunalnej

i budownictwa

(62) 736-32-33

Honorata

Pacholik

Podinspektor ds.  rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i spraw lokalnych

9

Referat rolnictwa, gospodarki komunalnej

i budownictwa

(62) 736-32-42

Ewelina Kulig

referent ds. remontów, utrzymania budynków i urządzeń komunalnych

Referat rolnictwa, gospodarki komunalnej

i budownictwa

(62) 736-32-43

Agnieszka Kotowska

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy i promocji

7

Referat rolnictwa, gospodarki komunalnej

i budownictwa

(62) 736-32-44

Alicja Stefanowska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i  obsługi kasowej

22

Referat księgowości

(62) 736-32-29

Lidia

Gajda

Podinspektor
ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

22

Referat księgowości

(62) 736-32-29

Elżbieta

Niełacna

Inspektor
ds. finansowych

13

Referat księgowości

(62) 736-32-24

Wiesława

Kamola

Inspektor
ds. księgowości budżetowej

13

Referat księgowości

(62) 736-32-24

Aldona Kulig

Inspektor ds. oświaty i księgowości GOPSu

11

Referat księgowości

(62) 736-32-22

Paulina Kleszcz

Podinspektor ds. finansowych i płac oświaty

11

Referat księgowości

(62) 736-32-22

Ewelina

Cierniak

Podinspektor ds. obsługi rady gminy

14

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-25

Lucjana

Wronka

Podinspektor
ds. kadr
i działalności gospodarczej

16

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-21

Angelika

Ciochoń

Podinspektor ds. organizacyjnych

10A

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-31

Zbigniew

Malinowski

podinspektor ds. Ewidencja Ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej

2

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-38

Ewa

Domin

podinspektor ds. USC i ochrony przeciwpożarowej

18

Samodzielne stanowisko

(62) 736-32-28