Zgodnie z dyspozycją zawartą w ustawie z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informujemy o wyznaczeniu Koordynatora do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Gminy w Doruchowie, w osobie Pana Krystiana Mazura nr tel. 62 7363244 , email: krystian.mazur@doruchow.pl