Szanowni Państwo witamy na platformie zakupowej Urzędu Gminy Doruchów.
Ze względu obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.


Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
Jak to wygląda w praktyce:

  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej), podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zależności od rodzaju procedury.


Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty,  jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Dodatkowo, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej) lub podpis zaufany lub podpis osobisty, w zależności od rodzaju procedury.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Poniżej zamieszczamy link za pomocą, którego umożliwiamy udział w postępowaniach przetargowych.

https://platformazakupowa.pl/pn/doruchow