Symbol:
R.RBiGK.6140

Wydział:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gosp. Komunalnej

Podstawa prawna:
art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638)
w zw. z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.z 2003 r. nr 77, poz. 687) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)


Opłaty:
Od wydanego zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Organ administracji publicznej przed wydaniem zezwolenia może przeprowadzić kontrolę miejsca i warunków utrzymywania psa oraz zastosowanych zabezpieczeń.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Doruchów w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Uwagi:
1. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania, informację określającą miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa, kopia karty szczepień psa.
2. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne :
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wymagany