Symbol:
056

Wydział:
Obsługa Rady Gminy

Podstawa prawna:
Art. 36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 221-260 Dział VII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
30 dni; do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych


Jednostka odpowiadająca:
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy - Ewelina Cierniak

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.


Uwagi:
Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do UG w rejestrze ogólnym prowadzonym przez Biuro Obsługi Interesanta.

Dokumenty
  • Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu Wymagany Wniosek - skarga zainteresowanej osoby w danej sprawie

  • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości do wglądu

  • Dokumenty w sprawie do wglądu