Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. ogłoszone w Dz.U.Nr 5 z dnia 22 stycznia 2002r.

 

Zgodnie z Zarządzeni Nr 20/1998 Wójta Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 1998r w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Doruchów  skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy Doruchów są przyjmowane w każdy poniedziałek tygodnia od godz. 8-ej do 16-tej. Pracownicy załatwiają obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

W Urzędzie Gminy prowadzi się rejestr skarg i wniosków obejmujący:

 

Lp Data wpływu Imię i nazwisko
zgaszającego
Adres Temat skargi, wniosku Komu zlecono

Data przekazania Sposób załatwienia Data załatwienia
i sposób zawiadom.