Dyrektor Publicznego Przedszkola w Doruchowie uprzejmie informuje, iż od 16.03.2015r. do 15.04. 2015 r. trwać  będzie nabór dzieci do przedszkola na następny rok szkolny.

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do składania:

-  kart zgłoszenia dziecka - jeżeli dziecko nie uczęszczało jeszcze do Publicznego  Przedszkola w Doruchowie - deklaracji kontynuacji - jeżeli dziecko uczęszcza już do Publicznego  Przedszkola w Doruchowie

Wymienione dokumenty można pobrać:

–   u dyrektora w przedszkolu

–   ze strony internetowej przedszkola

-  strony BIP Urzędu Gminy w Doruchowie.