Zakres działania

 

Biblioteka Publiczna Gminy Doruchów działa nieprzerwanie od 1948 roku.  Usytuowana jest obecnie w zabytkowym budynku w parku w centrum Doruchowa przy ulicy Kępińskiej 4.

Strukturę sieci bibliotecznej tworzą: Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci i Czytelnia.

Biblioteka obsługuje czytelników z Doruchowa oraz Gminy Doruchów.

Księgozbiór Biblioteki liczy 16 200,  w tym nowości książkowe. Korzysta z niego rocznie ponad 600 czytelników, wypożyczając około 7000 książek. Bibliotekę odwiedza w ciągu roku przeciętnie 6000 czytelników  i użytkowników, korzystając ze zbiorów i uczestnicząc w życiu kulturalnym Biblioteki. Katalog Biblioteki SOWA jest dostępny on-line.

Instytucja posiada bogata ofertę kulturalno-oświatową, skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Użytkownicy biorą udział w lekcjach bibliotecznych, warsztatach edukacyjnych, konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, w spotkaniach autorskich i z twórcami kultury, w muzycznych spotkaniach z poezją, wystawach, imprezach okolicznościowych.

Placówka posiada stanowiska komputerowe dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu. Świadczy płatne usługi ksero.

Biblioteka Publiczna Gminy Doruchów jest instytucją otwartą  na potrzeby społeczeństwo. Pełni funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Współpracuje z innymi placówkami oraz stwarza możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańcom gminy i okolic.  

 

 

                                                              Dyrektor
                                                        mgr Leokadia Piasecka