Przewodniczący Rady Sołeckiej:

 

Markiewicz  Mieczysława

 

 

Członkowie:

 

Kania Paweł

Małolepsza Dorota

Nowak Andrzej

Skrobański  Grzegorz