Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta-Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    Wejście (0)

STRUKTURA GMINY
    Wójt Gminy (0)
        Podstawa prawna działania (1)
        Kompetencje i uprawnienia (1)
        Dane kontaktowe (1)
        Rejestr skarg i wniosków (1)
        Rejestr wydawanych opinii (4)
    Rada Gminy (1)
        Podstawa prawna działania (0)
            Regulamin Rady Gminy (2)
        Kompetencie i uprawnienia (1)
        Składy osobowe Rady Gminy i poszczególnych Komisji (6)
            Komisje Rady Gminy (2)
                Komisja Oswiaty, Kultury, Zdrowia Sportu i Spraw Socjalnych (2)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Spraw Obywatelskich i Samorzadowych (2)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budzetu i Finansów (2)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Komisja Rewizyjna (3)
                    Prace Komisji (2)
            Archiwum (3)
        Dane kontaktowe (0)
        Protokoly z sesji Rady Gminy (0)
            Kadencja Rady Gminy 2014-2018 (0)
                2018 (5)
                2017 (13)
                2016 (9)
                2015 (10)
                2014 (3)
            Archiwum (0)
                Kadencja Rady Gminy 2006-2010 (0)
                    2010 (7)
                    2009 (9)
                    2008 (10)
                    2007 (9)
                    2006 (3)
                Kadencja Rady Gminy 2002-2006 (14)
                    Kadencja Rady Gminy 2010-2014 (0)
                        2014 (8)
                        2013 (11)
                        2012 (11)
                        2011 (11)
                    Kadencja Rady Gminy 2004-2006 (0)
                        Rok 2004 (9)
                        Rok 2005 (9)
                        Rok 2006 (9)
            Kadencja Rady Gminy 2018-2023 (0)
                ROK 2019 (13)
                ROK 2020 (15)
                ROK 2021 (16)
                ROK 2022 (10)
        Skargi i wnioski (1)
        Program najbliższej sesji (86)
        Nagrania z sesji (48)
        Wykaz głosowań (55)
        Interpelacje (32)
        Petycje (11)
    Jednostki Organizacyjne (1)
        Szkola Podstawowa w Doruchowie (1)
            Akty prawne (9)
            Struktura organizacyjna (4)
            Formularze do pobrania (0)
            Aktualnosci (0)
            Kontrole (0)
            Sprawozdanie z działalności (1)
            Dane adresowe (0)
            Sprawozdania finansowe (5)
        Publiczne Przedszkole w Doruchowie (2)
            Akty prawne (4)
            Struktura organizacyjna (2)
            Formularze do pobrania (0)
            Aktualnosci (1)
            Sprawozdania z działalności (2)
            Kontrole (0)
            Dane adresowe (0)
            Sprawozdania finansowe (5)
        Biblioteka Publiczna w Doruchowie (0)
            Akty prawne (1)
            Dane adresowe (1)
            Struktura organizacyjna (1)
            Formularze do pobrania (0)
            Aktualnosci (1)
            Sprawozdania z działalności (1)
            Kontrole (0)
            Konkurs na wolne stanowisko (0)
            Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)
            Sprawozdania finansowe (5)
        Gminny Osrodek Kultury (1)
            Akty prawne (1)
            Struktura organizacyjna (0)
            Formularze do pobrania (0)
            Aktualnosci (0)
            Sprawozdania z dzialalnosci (0)
            Kontrole (0)
            Konkurs na wolne stanowisko (3)
            Dane adresowe (0)
            Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)
            Sprawozdania finansowe (5)
        Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej (1)
            Akty prawne (3)
                Zarzadzenia Kierownika Jednostki (3)
            Struktura organizacyjna (2)
            Formularze do pobrania (1)
                Dodatki mieszkaniowe (1)
                Pomoc spoleczna (6)
                Swiadczenia rodzinne (5)
                Fundusz alimentacyjny (0)
                Karta Dużej Rodziny (1)
            Zasiłki (2)
            Aktualnosci (4)
            Kontrole (0)
            Sprawozdania z dzialalnosci (7)
            Konkurs na wolne stanowisko (5)
            Dane adresowe (1)
            Zapytania ofertowe (2)
            Sprawozdania finansowe (5)
            Ochrona Danych Osobowych (2)
            Dostępność (1)
        Gminny Żłobek w Doruchowie (6)
            Struktura organizacyjna (1)
    Jednostki Pomocnicze (0)
        Podstawa prawna działania (3)
        Harmonogram zebran wiejskich (7)
        Protokóly z zebran wiejskich (5)
        Wykaz Sołectw, Sołtysów oraz Rady Sołeckiej (4)
            Solectwo Dorchów I (0)
                Soltys (1)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Doruchów II (0)
                Soltys (2)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Przytocznica (0)
                Soltys (2)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Tokarzew (0)
                Soltys (2)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Torzeniec (0)
                Soltys (1)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Stara Kuznica (0)
                Soltys (2)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Godzietowy (0)
                Soltys (2)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Skarydzew (0)
                Soltys (2)
                Rada Solecka (2)
            Solectwo Plugawice (0)
                Soltys (2)
                Rada Solecka (2)

GMINA DORUCHÓW
    Stowarzyszenia i związki (1)
        Ochotnicza Straż Pożarna (0)
            Wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Doruchów (1)
            OSP Doruchów (1)
            OSP Godziętowy (1)
            OSP Morawin (1)
            OSP Plugawice (1)
            OSP Przytocznica (1)
            OSP Tokarzew (1)
            OSP Torzeniec (1)
        WOKISS (0)
        Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej (0)
        Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej (0)
        Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania (0)
    Struktura organizacyjna (1)
        Charakterystyka ogólna (0)
            Położenie, geografia, ludność (1)
            Pomniki przyrody, zabytki i miejsca historczne (1)
            Rolnictwo (0)
            Rys historyczny (2)
            Dane Demograficzne Gminy (2)
        Informacje podstawowe (3)
        Referaty i samodzielne stanowiska (8)
    Konto bankowe (1)
    Godziny pracy (1)
    Dane kontaktowe (1)

URZĄD GMINY W DORUCHOWIE
    Nabór na wolne stanowisko (51)
        Archiwum (9)
            Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoly Podstawowej w Morawinie (1)
            Nabór ofert na stanowisko Skarbnika - Glównego ksiegowego w Urzedzie Gminy w Doruchowie (1)
    Ogłoszenia (163)
    Zarządzanie Kryzysowe (242)
    Oświadczenia majątkowe (2)
        Radni Gminy Doruchów (1)
            2021 (15)
            2020 (15)
            2019 (15)
            2018 (15)
            2018 - początek kadencji (15)
            2018 - koniec kadencji (14)
            2017 (15)
            2016 (15)
            2015 (0)
            2014 (0)
            2014 - początek kadencji (0)
            2014 - koniec kadencji (0)
            2013 (0)
            2012 (0)
            2022 (1)
        Pracownicy UG (0)
            2018 (14)
            2017 (10)
            2016 (11)
            2015 (0)
            2014 (0)
            2013 (0)
            2012 (0)
            2011 (0)
            2019 (16)
            2020 (17)
            2021 (11)
            2022 (1)
            2023 (1)
    Kontrole w jednostce (1)
        ARCHIWUM (1)
    Załatwianie spraw w Urzędzie (0)
    Organizacje pozarządowe (3)
    Konkurs na realizacje zadania publicznego (19)
    Rejestry i ewidencje (3)
    Wzory procedur (0)
        Akta stanu cywilnego (0)
        Imprezy i uroczystości, wystepy estradowe - zezwolenia (0)
        Małżeństwa - rejestracja (0)
        Medale za pożycie małżeńskie (0)
        Rejestracja pojazdów (0)
        Tablice rejestracyjne (0)
        Testament - sporządzanie (0)
        Urodzenia - rejestracja (0)
        Wojsko (0)
        Zbiórka publiczna (0)
        Zgon - rejestracja (0)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (0)
    Referat Rolnictwa (0)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (2)
        Grunty - rolne (0)
        Budowa - procedury (2)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (0)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (0)
        Lokale - sprzedaż, przydział mieszkań (2)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Ochrona środowiska (6)
        Pas drogowy (1)
        Psy ras agresywnych (1)
        Reklamy - umieszczanie (0)
        Rolnictwo (0)
        Postępowanie w sprawie wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. (1)
        Zezwolenie na uprawę maku i konopii (1)
        Komunikacja (2)
        Utylizacja azbestu (1)
        Przydomowe oczyszczalnie - dofinansowanie (1)
        Utwardzenie zjazdu (1)
        Woda (3)
        Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (1)
        Wymiana kotłów - program gminny (1)
    Sekretarz (0)
        Podstawa prawna działania (0)
        Kompetencje i uprawnienia (1)
        Dane kontaktowe (1)
    Podatki i oplaty (3)
        Podatek od nieruchomości nowe (4)
        Podatek rolny nowe (4)
        Podatek leśny nowe (4)
        Podatek od środków transportowych nowe (5)
        Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) podatków i oplat lokalnych nowe (2)
        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nowe (0)
            Wykaz aktów prawnych (8)
            Druki do pobrania (1)
        Wnioski i zaświadczenia (3)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych (2)
            Archiwum (5)
        Interpretacja indywidualna (1)
    USC (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (2)
        Imprezy masowe (1)
        Zgromadzenia publiczne (1)
        Zbiórki publiczne (1)
        Imprezy artystyczne (1)
        Wojsko (2)
    Skarbnik (1)
        Podstawa prawna działania (0)
        Kompetencie i uprawnienia (0)
        Dane kontaktowe (1)
    Ewidencja ludnosci (2)
        Dowody osobiste (2)
        Ewidencja ludnosci (8)
            Wymeldowanie (2)
        Wybory - reklamacje (2)
        Udostepnianie danych osobowych (1)
        Numer ewidencyjny PESEL (1)
        Pelnomocnictwo (1)
    Raporty o stanie Gminy (4)
    Sekretariat (0)
        Alkohol - zezwolenia (4)
        Dzialalnosc gospodarcza (4)
        Dostep do informacji publicznej (1)
        Wpis do rejestru zlobków i klubów dzieciecych. (1)
    Referat finansowy (0)
        Dofinansowania (0)
    Petycje (4)
    Rejestr umów (0)

GOSPODARKA
    Gospodarka komunalna (3)
        Drogi (1)
        Rolnictwo (0)
    Inwestycje (3)
        rok 2004 (0)
        ROK 2020 (1)
    Ochrona środowiska (30)
        Program Ochrony Środowiska (2)
        Informacja o stanie porządku i czystości w Gminie Doruchów (2)
        Informacja o ochronie środowiska i gospodarce odpadami w Gminie Doruchów (1)
        Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie. (2)
        Łowiectwo (1)
    Gospodarka odpadami (0)
        Plan Gospodarki Odpadami (2)
        Informacje dla mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami (2)
            Zużyty sprzęt elektryczny i elektorniczny (2)
            Wyroby zawierające azbest (1)
        Rejestr Działalności Regulowanej (1)
        Sprawozdanie z zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (15)
    Gospodarowanie nieruchomościami (0)

PRAWO LOKALNE
    Podstawy prawne dzialania (1)
        Statut Gminy (2)
        Podstawy prawne dzialania (5)
        Regulamin Organizacyjny (1)
        Statut Solectwa (1)
        Strategia Rozwoju (1)
        PRL Gminy na lata 2004-2013 (1)
        Program Odnowy Wsi Doruchów I na lata 2004-2013 (1)
    Zarzadzenia Wójta (0)
        2023 (16)
        2022 (65)
        2021 (59)
        2020 (90)
        2019 (58)
        2018 (42)
        2017 (63)
        2016 (51)
        2015 (46)
        2014 (39)
        2013 (58)
        2012 (47)
        2011 (45)
        2010 (63)
        2009 (42)
        2008 (29)
        2007 (40)
        2006 (36)
        2005 (38)
        2004 (37)
        2003 (30)
    Finanse Gminy (1)
        Sprawozdania Finansowe (0)
            Urząd Gminy (1)
                ROK 2020 (1)
                ROK 2021 (1)
                ROK 2022 (1)
            Gmina Doruchów (2)
                ROK 2020 (1)
                ROK 2021 (1)
                ROK 2022 (1)
        Sprawozdania z wykonania budzetu (0)
            ROK 2022 (4)
            ROK 2021 (5)
            2020 (3)
            2019 (5)
            Budżet 2018 (11)
            2018 (5)
            2012 (3)
            2011 (3)
            2010 (3)
            2009 (3)
            2008 (6)
            2007 (5)
            2006 (2)
            2005 (1)
            2003 (1)
        Opinie RIO (47)
        Budzet (0)
            Budżet 2023 (2)
            Budżet 2022 (6)
            Budżet 2021 (2)
            Budżet 2020 (2)
            Budżet 2019 (2)
            Budzet 2017 (19)
            Budzet 2016 (18)
            Budzet 2015 (17)
            Budzet 2014 (27)
            Budzet 2013 (18)
            Budzet 2010 (7)
            Budzet 2012 (1)
            Budzet 2011 (1)
            2007 (12)
            2006 (18)
            2005 (10)
            2004 (10)
            2003 (12)
            2008 (11)
            Budzet 2009 (7)
        Wieloletni Plan Finansowy (3)
        Sprawozdania RB (5)
            ROK 2018 (0)
                Kwartał I (0)
                Kwartał II (0)
                Kwartał III (0)
                Kwartał IV (1)
            ROK 2019 (0)
                Kwartał I (1)
                Kwartał II (1)
                Kwartał III (1)
                Kwartał IV (1)
            ROK 2020 (0)
                Kwartał I (1)
                Kwartał II (1)
                Kwartał III (1)
                Kwartał IV (1)
            ROK 2021 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (2)
            ROK 2022 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
            ROK 2023 (0)
                I kwartał (1)
    Uchwaly Rady Gminy (1)
        Uchway Rady Gminy (79)
            Uchwaly Rady Gminy z podzialem na zakresy (0)
                Rok 2009 (25)
                Budzet (38)
                Gospodarka gruntami i nieruchomosciami (10)
                Gospodarka komunalna (33)
                Planowanie przestrzenne (2)
                Sprawy organizacyjne (57)
                Naleznosci budzetowe (16)
                Podatki i oplaty - stawki (19)
                Pomoc spoleczna (12)
                Podatki lokalne (32)
                Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (12)
                Oswiata (22)
                Wybory (5)
                Organizacje pozarzadowe (2)
                Zmiany administracyjne (5)
                Programy rozwoju (16)
                drogi (2)
                straze (1)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Rok 2018 (29)
            Rok 2019 (73)
            Rok 2020 (89)
            ROK 2021 (72)
            ROK 2022 (70)
            ROK 2023 (10)
        Wykaz Uchwal Rady Gminy - Kadencja 2006-2010 (1)
            2009 (28)
            2008 (39)
            2007 (39)
            2006 (23)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Rok 2018 (43)
            Rok 2017 (66)
            Rok 2016 (60)
            Rok 2015 (63)
            Rok 2014 (21)
        Wykaz Uchwal Rady Gminy - Kadencja 2002-2006 (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Rok 2014 (42)
            Rok 2013 (69)
            Rok 2012 (74)
            Rok 2011 (62)
            Rok 2010 (13)
        Wykaz Uchwal RG w kadencji 2002-2006 (0)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Rok 2010 (47)
            Rok 2009 (50)
            Rok 2008 (38)
            Rok 2007 (38)
            Rok 2006 (23)
        Kadencja RG 2002-2006 (0)
            2002 (21)
            2003 (37)
            2004 (47)
            2005 (32)
            2006 (34)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Rok 2006 (34)
            Rok 2005 (32)
            Rok 2004 (47)
            Rok 2003 (37)
            Rok 2002 (21)
    Konsultacje spoleczne (5)

PROGRAMY/PLANY/STRATEGIE
    Strategia Rozwoju (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego (1)
    Plany Odnowy Miejscowości (5)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (2)
        ROK 2021 (2)
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (1)

WYBORY
    Wybory (3)
        Wybory Prezydenckie RP 2020 (35)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 nowe (18)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (10)
        Wybory samorządowe 2018 rok (37)
        Referendum ogólnokrajowe (15)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP (2)
        Wybory samorzadowe 2014 rok (28)
        Wybory samorzadowe 2006 rok (3)
        Wybory Prezydenckie 2010 (6)
        Wybory lawników (5)
        Wybory Prezydenckie 2015r. (19)
        Wybory Samorzadowe 21.11.2010 r. (19)
        Wybory Lawników kadencja 2016-2019 (5)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (19)
        Wybory do Sejmu i Senatu (13)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 rok (17)
        Wybory Ławników kadencja 2020-2023 (1)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 (2)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    PRZETARGI (1)
    Rejestr zamówień publicznych (0)
        2022 (1)
        2021 (2)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (1)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (1)
        2013 (2)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (2)
    Archiwum zamówien publicznych (0)
        ROK 2017 (0)
            Plan postepowan na 2017 (1)
            Zapytania cenowe 2017 (2)
            PRZETARGI 2017 (0)
                REMONT BUDYNKU PALACU PRZYTOCZNICA PO CZESCIOWEJ ROZBIÓRCE (4)
                PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 840576P WRZOSY-PYKI-MORAWIN NA ODCINKU WRZOSY - PYKI (6)
                WYKONANIE BANKOWEJ OBSLUGI BUDZETU GMINY DORUCHÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (4)
                Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie (7)
                Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zalesie- w ramach zadania pn.: Spacerkiem z Zalesia po Wrzosy - chodnik od rekreacji do kultury - budowa niekomercyjnej infrastruktury na terenie Gminy Doruchów (4)
                Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudniczysko (3)
                Dostawa i montaż wykładziny typu PCV oraz usługa czyszczenia oraz polimeryzacja podłóg w budynku nr 1 SP w Doruchowie (1)
                Przebudowa z rozbudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie-II PRZETARG (3)
        ROK 2016 (27)
        ROK 2015 (10)
        ROK 2014 (12)
        ROK 2013 (14)
        ROK 2012 (12)
        ROK 2011 (26)
        ROK 2010 (43)
        ROK 2009 (11)
        ROK 2008 (11)
        ROK 2007 (1)
        ROK 2006 (20)
        ROK 2005 (7)
        ROK 2004 (0)
        ROK 2018 (0)
            PRZETARGI 2018 (6)
                Przebudowa drogi Godziętowy (3)
                Przebudowa drogi Torzeniec (3)
                Przebudowa drogi Skarydzew (4)
                Przebudowa drogi Godziętowy przetarg II (3)
                Budowa chodnika Zalesie etap II (2)
                Budowa chodnika w miejscowości Torzeniec (2)
                Projekt przebudowy/rozbudowy oczyszczalni scieków (7)
                Budowa chodnika Zalesie etap drugi - postepowanie drugie (2)
                Budowa chodnika w miejscowości Torzeniec - postępowanie drugie (3)
                Remonty dróg gminnych (3)
                Odbiór odpadów komunalnych (4)
                Usługa udzielania kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok (8)
            ZAPYTANIA CENOWE 2018 (1)
            PLAN POSTĘPOWAŃ 2018 (1)
        ROK 2019 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ 2019 (1)
            PRZETARGI 2019 (0)
                Przebudowa drogi Tokarzew (5)
                Budowa ciągu przemysłowego oczyszczalni ścieków (10)
                Przebudowa parkingu przed UG w Doruchowie (3)
                Przebudowa parkingu przed UG w Doruchowie postepowanie nr 2 (3)
                Remont drogi w Torzeńcu (5)
                Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Doruchów oraz jednostek organizacyjnych (3)
        ROK 2020 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ 2020 (1)
            PRZETARGI 2020 (0)
                Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 450 Kalisz - Opatów z drogą powiatową Pustkowie - Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Wyjaśnienia z dnia 22.07.2020 r. (1)
                    Wyjaśnienia z dnia 23.07.2020r. (1)
                    Wyjaśnienia z dnia 28.07.2020 r. (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.07.2020 (1)
                    Wyjaśnienia z dnia 31.07.2020 r. (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)
                Przebudowa drogi gminnej nr 840 581P Skarydzew (Kały) w miejscowości Skarydzew (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
                    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane (1)
                Budowa dróg osiedlowych w Doruchowie - etap I (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
                Obiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Wyjasnienia z dnia 03.12.2020 r. (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
                Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu roku budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.033.844,53zł. (7)
        ROK 2021 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ 2021 (1)
    PLAN POSTĘPOWAŃ 2022 (1)
    Plan Postępowań 2023 (1)

Akty Prawne
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Postępowania administracyjne (1)
    Strona Facebook (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Dowody Osobiste (1)
    Sesja Rady Gminy (1)
    Podatki i Opłaty (1)

INNE INFORMACJE

PORADNIK INTERESANTA

2019

Dostępność
    Deklaracja dostępności (1)
    Koordynator ds. dostępności cyfrowej (1)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)

2020

2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij