Symbol:
R.RBiGK.6830

Wydział:
Referat Rolnictwa, budownictwa i Gosp. Komunalnej

Podstawa prawna:
art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z póxniejszymi zmianam i/
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. / Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz. 453 /
art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami /


Opłaty:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gosp. Komunalnej

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego Wymagany Na indywidualny wniosek zainteresowanego

  • Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości Wymagany Na indywidualny wniosek zainteresowanego

  • Protokół graniczny lub akt ugody Wymagany

  • Dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic Wymagany

  • Kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych Wymagany