W sprawie:
stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XXXV/191/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018r. Podlega publikacji w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.