W sprawie:
Zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXVIII/208/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia