W sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XXXVIII/209/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego