Pokój nr 16

Tel. (62) 736 32 21
       (62) 736 32 27


e- mail: ug@doruchow.pl

Wójt gminy przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach 7:30 - 15:30