W sprawie:
Ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Doruchowie

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
IX/49/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Doruchów

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia