W sprawie:
uznania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2013-2032 " jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbes

Data uchwały:
2019-08-26

Numer uchwały:
XIII/75/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia