0,220 mdrewna x 196,84 zł za 1 m3 = 43,3048 zł


Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. 2020.983)