Sekretarz gminy Doruchów:

mgr Sławomir Jędrzejewski


Sekretarz Gminy:

a) prowadzi sprawy Gminy w zakresie powierzonym przez Wójta,

b) koordynuje pracę pracowników Urzędu,

c) nadzoruje przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,

d) współdziała z Wójtem w kontroli nad prawidłowym tokiem pracy

e) czuwa nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej w Urzędzie Gminy i porządkowanych,

f) zastępuje wójta w czasie jego nieobecności


(Regulamin Organizacyjny § 7 p 2).